Mötestider

HÖSTEN 2020

Vargungar:

Tillfällig paus

 

Äventyrsscouter:

Yngre äventyrsscouter (-09): Tillfällig paus

Äldre äventyrsscouter (-08): Google meet tisdagar kl. 18.45-19.45 https://meet.google.com/vbf-rtxi-qqw

Spejarscouter:

Google meet Tisdagar18.45 - 19.45 (håll koll på whatsapp) https://meet.google.com/vbf-rtxi-qqw

Explorerscouter:

Fungerar som åldersgruppsledare och utför eget program.

Roverscouter:

fungerar som ledare för åldersgupperna, verksamheten består av ledarmöten och planering samt utförande av olika projekt. 

Ledare

Vargungar

Ellen wenman (044 0870926)

Äventyrsscouter

Gustav Söderholm (040 1767090)
   

Spejarscouter

Beata Wenman (044 2161655)

Explorerscouter

Beata Wenman (044 2161655)

Kontaktuppgifter