Mötestider

HÖSTEN 2021

Vargungar:

Grupp 1. måndagar kl. 17.30 -18.30

Grupp 2. måndagar kl. 18.30 -19.30

 

Äventyrsscouter:

Onsdagar 18-19

Spejarscouter:

Enligt överenskommelse, se WhatsApp grupp.

Explorerscouter:

Fungerar som åldersgruppsledare och utför eget program.

Roverscouter:

fungerar som ledare för åldersgupperna, verksamheten består av ledarmöten och planering samt utförande av olika projekt. 

Ledare

Vargungar

vu@spanarna.fi

Louise Enckell (045 1258336)

Katja Koverskoi (040 0506696)

Äventyrsscouter

ave@spanarna.fi

Gustav Söderholm (040 1767090)
   

Spejarscouter

spe@spanarna.fi

Beata Wenman (044 2161655)

Ellen wenman (044 0870926)

Explorerscouter

Beata Wenman (044 2161655)

Kontaktuppgifter