top of page

Mötestider

HÖSTEN 2022

Vargungar:

Grupp 1. Måndagar kl. 17.30 -18.15

Grupp 2. Måndagar kl. 18.15 -19.00

 

Äventyrsscouter:

Grupp 1. Onsdagar kl. 17.30 -18.30

Grupp 2. Onsdagar kl. 18.30 -19.30

Spejarscouter:

Tisdagar 18.00-19.00

Explorerscouter:

Fungerar som åldersgruppsledare och utför eget program.

Roverscouter:

Fungerar som ledare för åldersgupperna, verksamheten består av ledarmöten och planering samt utförande av olika projekt. 

Ledare

Vargungar

vu@spanarna.fi

Ellen wenman (044 0870926)

Katja Koverskoi (040 0506696)

Äventyrsscouter

ave@spanarna.fi

Gustav Söderholm (040 1767090)
Beata Wenman (
044 2161655)

Spejarscouter

spe@spanarna.fi

Louise Enckell (045 1258336)

Amos Ilonen

Explorerscouter

Beata Wenman (044 2161655)

Kontaktuppgifter

bottom of page