top of page

Alltid redo!

Spanarna är en scoutkår från södra Helsingfors med ca. aktiva 70 medlemmar. Sedan 1922 håller vi hus på Fabriksgatan och rör oss ofta på veckomötena i den urbana och havsnära omnejden. Vi vistas gärna ute i naturen och lär oss värdefulla kunskaper genom roliga aktiviteter. Vi ordnar förläggningar och hajker året runt, och om somrarna åker vi på läger tillsammans. Är du intresserad av att bli scout? Kontakta oss per email: info@spanarna.fi och kom med och testa. Ingen erfarenhete krävs oavsett ålder. Mötestiderna hittar du här.

Aktuellt


Hoppas ni alla har haft en trevlig terminsstart! 

 

Nu blir det också dags för spanarverksamheten att dra igång igen. 💛💚
 

Under våren kommer det att ordnas både en förläggning för hela kåren och en hajk för äventyrsscouter och äldre. Vårterminen avslutas med en traditionsenlig våravslutning. Men scoutingen fortsätter även under sommaren i form av 3 sommarläger. Mera info om evenemangen hittar du i epost lådan. 🏔️🌲

Överväg också att delta på våra paraplyorganisationers (FiSSc, HeSS) evenemang, de brukar vara roliga och väldigt  givande. 

om_oss.JPG
självständighetsförläggning 2019 (22 of 53).JPG
bottom of page