Alltid redo!

Spanarna är en scoutkår från södra Helsingfors med ca. aktiva 70 medlemmar. Sedan 1922 håller vi hus på Fabriksgatan och rör oss ofta på veckomötena i den urbana och havsnära omnejden. Vi vistas gärna ute i naturen och lär oss värdefulla kunskaper genom roliga aktiviteter. Vi ordnar förläggningar och hajker året runt, och om somrarna åker vi på läger tillsammans. Är du intresserad av att bli scout? Kontakta oss per email: scoutkarenspanarna@gmail.com och kom med och testa. Ingen erfarenhete krävs oavsett ålder. Mötestiderna hittar du här.

Aktuellt

Från och med April har den fysiska scoutverksamheten i Spanarna paus. För de äldre scouterna ordnas möten digitalt på distans via google meet (https://meet.google.com/vbf-rtxi-qqw). Förhoppningsvis blir det möjligt att ordna våravslutningar för samtliga åldersgrupper fysiskt i maj. Under tiden hoppas vi att alla kan njuta av naturen och röra på sig utomhus på ett säkert sätt.