Alltid redo!

Spanarna är en scoutkår från södra Helsingfors med ca. aktiva 70 medlemmar. Sedan 1922 håller vi hus på Fabriksgatan och rör oss ofta på veckomötena i den urbana och havsnära omnejden. Vi vistas gärna ute i naturen och lär oss värdefulla kunskaper genom roliga aktiviteter. Vi ordnar förläggningar och hajker året runt, och om somrarna åker vi på läger tillsammans. Är du intresserad av att bli scout? Kontakta oss per email: info@spanarna.fi och kom med och testa. Ingen erfarenhete krävs oavsett ålder. Mötestiderna hittar du här.

Aktuellt

Under vårterminen kommer kommer vi ordna en utedag för äventyrsscouterna 5.3 och för vargungarna den 23.4.

I medlet av Maj kommer äventyrsscouter och äldre att åka på hajk. 

Under sommaren kommer våra äldre scouter åka på storlägret Kajo, för de yngre ordnas ett veckoslutsläger i Ingå, 10-12.6, tillsammans med några andra kårer. 

Dessutom ordnar paraply organisationerna FISSC och HESS diverse evenemang under våren som vi uppmanar våra scouter att delta i. 

 

Veckomötestider hittas under verksamhet --> veckomöten

Mera information om vårens evenemang följer.